top of page

Privacy in verkiezingstijdDe kiezer zweeft meer dan ooit. Waar men vroeger nog generaties lang op dezelfde partij stemde, is het nu tamelijk gewoon dat de partijkeuze per verkiezing zorgvuldig wordt overwogen. De kiezer bedient zich meer en meer van hulpmiddelen om de eigen politieke inzichten in kaart te brengen, en om de politieke partijen te vinden die het best bij de kiezer passen.


In Nederland hoeft niemand zijn politieke voorkeur bekend te maken. Het was vroeger dan ook niet gebruikelijk om hiernaar te vragen. ‘Dat is tussen mij en het stemhokje’ luidde vaak het antwoord. Vertrouwelijkheid is essentieel binnen een democratie. Iedereen moet vrij van iedere mogelijke beïnvloeding zijn stem kunnen laten horen in het stemhokje. In dit opzicht is de opkomst van de zogeheten stemfie (een selfie waarin men laat zien dat -en hopelijk niet wat- men gestemd heeft), een betreurenswaardige ontwikkeling.


Een ander fenomeen dat ingang heeft gevonden, is de zogeheten stemhulp. Een stemhulp is een computerprogramma dat de politieke inzichten van de gebruiker peilt door middel van een vragenlijst, en die inzichten vergelijkt met de inzichten van diverse politieke partijen. Op deze manier komt de gebruiker erachter welke politieke partij het best bij hem past. Erg handig in verkiezingstijd. Helaas vergaten de makers de vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens adequaat te waarborgen, wat een berisping opleverde van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).


De AP deelde deze tik op de vingers uit, omdat er sprake was van het ongeoorloofd verzamelen van bijzondere categorieën persoonsgegevens. In de privacywetgeving zoals die in de Europese Unie (en dus ook in Nederland) van kracht is, zijn gegevens over iemands politieke voorkeur namelijk aangemerkt als extra gevoelig, en mogen niet zomaar worden verwerkt. Het is dus altijd raadzaam om na te gaan welke persoonsgegevens u verwerkt, waarom u dat doet en of dat ook mag. Hiervoor is de hulp van een specialist noodzakelijk.


Twijfelt u of u de persoonsgegevens mag verwerken die u gebruikt in uw bedrijf? Neem contact op met Certafin!


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page