Datalekken: wat kan Certafin voor u betekenen?

  • Thermometerrapportage (huidige stand van zaken informatiebeheer & datalekken);

  • Gevoeligheidsanalyse (kritieke processen in kaart);

  • Opstellen meldprocedure en meldregeling op maat;

  • Begeleiding van de communicatie inzake datalekken;

  • Begeleiding van het implementatieproces;

  • Onderzoek naar de ICT-omgeving t.a.v. datalekken (cyber security);

  • Het in contact brengen met juridische experts op het gebied van datalekken;

  • Eerste Hulp bij woordvoering in crisistijd (adviseren, klankborden en antwoorden media en stakeholders)​.

Kantoor:                                

Parktoren, 6e verdieping

Van Heuven Goedhartlaan 11a

1181 LE Amstelveen                

Postadres:

Postbus 18

1180 AA  Amstelveen

Telefoon

T: 020 - 710 5050

Chamber of Commerce Amsterdam: 67191053

  • Facebook Social Icon
© 2018 Copyright Certafin B.V.