top of page

Vergeet het vergeetrecht niet!


De digitale wereld heeft informatie makkelijker beschikbaar gemaakt dan ooit tevoren. Dit is niet in de laatste plaats te wijten aan de zoekmachine. Voor de zoekmachine stond er wel een grote hoeveelheid informatie op het wereldwijde web, maar was het moeilijk om die te benaderen zonder het specifieke webadres te kennen. Google, het archetype voor de moderne zoekmachine, is uitgegroeid van een universitair onderzoeksproject tot een miljoenenbedrijf, dat recentelijk nog de inspiratie vormde voor een beangstigende sciencefictionthriller.

Het gemak van de beschikbaarheid van informatie kan ook weleens vervelend zijn. Bepaalde informatie kan ongewild door Google worden gevonden, en de betrokkene significant nadeel opleveren. Denkt u maar aan die ene foto van een gênant moment op een vakantie die maar steeds opduikt, of die ene reactie op een nieuwsbericht die u misschien beter niet had kunnen plaatsen. Helaas zorgt het internet ervoor dat gegevens die zijn opgeslagen in principe eeuwig bewaard kunnen blijven.

Gelukkig voor u (en misschien wat minder voor bedrijven als Google) bestaat in de Europese Unie het recht om vergeten te worden. Het betreft hier een gericht verzoek tot het verwijderen van bepaalde persoonsgegevens, zodat de betrokkene hier niet langer door worden benadeeld. In de aankomende Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt het recht om vergeten te worden zelfs in een apart artikel vastgelegd.

Bij Google is de problematiek van het recht om vergeten te worden inmiddels ruimschoots bekend: het zijn vooral de processen tussen betrokkenen en Google geweest die aanleiding hebben gegeven tot de vastlegging van het recht om vergeten te worden. Inmiddels ontvangt Google jaarlijks 721.553 verzoeken om links te verwijderen.

Het bijzondere aan dit recht om vergeten te worden, is dat het erom draait publiekelijk bekende informatie uit de publiekelijk toegankelijke sfeer te verwijderen, in plaats van ervoor te zorgen dat privégegevens niet wereldkundig worden gemaakt. Het recht om vergeten te worden is dus een opdracht tot verwerken (het verwijderen) en niet een opdracht tot het nalaten van verwerking, zoals vaak gebruikelijk is in de sfeer van het privacy-recht.

Het is van belang dat een organisatie in staat is uitvoering te geven aan een verzoek om vergeten te worden zonder dat de privacywetgeving wordt overtreden. Het is van belang ervan doordrongen te zijn dat abusievelijk (en zonder back-up) wissen van persoonsgegevens, ook in de context van het recht om vergeten te worden, kan worden aangemerkt als een datalek. Dit geldt ook voor het onrechtmatig inzien van persoonsgegevens. Het is dus bijvoorbeeld niet raadzaam om een betrokkene, die een verzoek doet om vergeten te worden, zo maar een kijkje te laten nemen in de databases van het bedrijf.

Overigens hoeft niet ieder verzoek om vergeten te worden ook te worden ingewilligd. Er kunnen legitieme belangen bestaan die in sommige gevallen zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene om vergeten te worden. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan zaken als criminaliteitspreventie. Raadpleeg bij een verzoek om te worden vergeten daarom altijd een deskundige.

Heeft u vragen over het recht om vergeten te worden, of over de omgang met persoonsgegevens onder de AVG? Certafin is u graag van dienst met advies op dit gebied. Certafin levert tevens gespecialiseerde processen en protocollen die op maat voor uw organisatie worden gemaakt. Neem voor meer informatie contact op met Certafin.


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page