top of page

Verplichte documenten

Verwerkersovereenkomst 

Een verwerkersovereenkomst is wettelijk verplicht als u als verantwoordelijke partij persoonsgegevens laat verwerken door een bewerker. In een verwerkersovereenkomst worden afspraken gemaakt over diverse onderwerpen, zoals de meldplicht bij datalekken, beveiligingsnormen en geheimhouding van de persoonsgegevens.

De Autoriteit Persoonsgegevens controleert steeds vaker op de aanwezigheid van verwerkersovereenkomsten en kan boetes opleggen als er geen verwerkersovereenkomsten zijn afgesloten. Het is daarom van belang om in overeenstemming met de wetgeving te handelen.

Datalekcentrum kan voor u een verwerkersovereenkomst opstellen die voldoet aan uw specifieke situatie. Iedere organisatie heeft specifieke eisen en wensen die gepaard gaan met de bverwerkersovereenkomst, wij helpen u graag mee om een voor u passende overeenkomst op te stellen.

Procedures en protocollen


Als een datalek is ontdekt binnen een organisatie, dan moet deze binnen 72 uur (ook in het weekend en op zon- en feestdagen) worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is daarom van belang om een goed beleidsplan, inclusief procedures en protocollen, klaar te hebben in het geval u geconfronteerd wordt met datalekken. Dit beleidsplan geeft voor iedere medewerker binnen uw organisatie een heldere beschrijving wat zij moeten doen als ze een datalek vermoeden.

bottom of page