top of page

Privacy Audit

Datalekcentrum biedt privacy audits aan.

 

Hiervoor zullen gespecialiseerde privacy-juristen bij u op locatie inventariseren in hoeverre u compliant bent met de privacywetgeving. Bij de privacy audit controleren wij de belangrijkste elementen van de Wet bescherming persoonsgegevens.
 

Wij controleren op: 

  • Privacybeleid

  • Informatiebeveiligingsbeleid

  • Omgang en beleid van datalekken

  • Naleving informatieplichten

  • Data-classificatie

  • Gehanteerde bewaartermijnen

  • Bewerkersovereenkomsten

  • Intern personeelsbeleid

  • Delen van persoonsgegevens

  • Privacy Awareness

 

 

Rapportage


Na het uitvoeren van de privacy audit stellen wij een adviesrapport op, waarbij wij helder in kaart brengen wat er goed gaat binnen uw organisatie, maar ook waar u nog aandacht aan moet besteden. Aan de hand van dit rapport kunt u met uw organisatie aan de slag om in overeenstemming te komen met de privacywetgeving.

bottom of page